Diagnostyka Laboratoryjna i Cytologiczna

  • Pełen zakres badań osoczowych krwi (centrum posiada własny analizator – wyniki w trybie technologicznie natychmiastowym)
  • Badania bakterio- i mykologiczne z antybiogramem
  • Diagnostyka cytologiczna
  • Diagnostyka genotypowa HPV
  • Diagnostyka osoczowa alergii pokarmowych programem LEAP
  • Biopsja zmian piersi pod kontrolą USG
  • Badania w kierunku trombofili wrodzonej (Mutacje w obrębie genów V Leiden, C677T gen MTHFR, A1298C gen MTHFR, PAI-1, czynnik VR 2)